În contextul dezvoltării noul Curriculum național, programul de formare explorează implicațiile unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe, în vederea aplicării la clasă a principalelor aspecte de noutate promovate de noile programe școlare.