Modul în care un nou curriculum ajunge la fiecare copil reprezintă etalonul pentru succesul sau insuccesul oricărei schimbări în educație. Modul în care se realizează procesul de adaptare curriculară la nevoile, interesele și așteptările diferitelor categorii de copii în risc reprezintă, de asemenea, un indicator important al implementării cu succes a unui nou curriculum. 

Cursul de formare dezvoltat în cadrul proiectului CRED urmărește să ofere profesorilor din învățământul primar și gimnazial oportunitatea de a-și dezvolta practici didactice eficiente la clasă, valorificând elementele de inovație propuse de noile programe școlare. La finalizarea programului de formare, participanții vor putea să identifice contextul  în care a fost dezvoltat noul Curriculum național, să exploreze implicațiile unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe și să înțeleagă principalele aspecte de noutate promovate de noile programe școlare din învățământul primar. 

De asemenea, programul de formare propune contexte de învățare și exemple concrete de adaptare a demersului didactic la nevoile elevilor, cu accent pe elevii în risc de excluziune.